Семинар

Програм:
Програм активности за 2019. годину, Активности Правосудне академије
Области:
друге активности
Материјe:
друге активности
Тема:
Активности Правосудне академије
Назив семинара:
Активности Правосудне академије (друге активности)

Садржај семинара

Датум:
27.06.2019
Место одржавања:
Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату
Предавачи:
2 (Прoф. Нeвeнa Пeтрушић и Прoф. Слoбoдaнкa Кoнстaнтинoвић Вилић)
Учесници:

Садржај:

Истраживање о фемициду

Организациони облик:

Метода:

Трајање дана:
1

Документи


« На списак