Семинар

Програм:
Програм за 2023. годину, Кривично право
Области:
кривично право, привредно право
Материјe:
Ратни злочини, Еколошко право
Тема:
Суђења за ратне злочине
Назив семинара:
Суђења за ратне злочине (Ратни злочини)

Садржај семинара

Датум:
06.06.2023
Место одржавања:
Београд - Хотел "Belgrade Art"
Предавачи:
2 (Игор Цимеша, јавни тужилац и шеф одељења за ратне злочине Окружног јавног тужилаштва Бања Лука Санел Пајевић, тужилац Одјела за ратне злочине Кантоналног тужилаштва Херцеговачко-неретванског кантона )
Учесници:
Тужилац за РЗ и заменици (3), Тужилачки помоћници (4), Полицијски службеници (13), Секретари тужилаштава
Садржај:

Вођење предистражног поступка и истраге у предметима ратних злочина:
- Специфичности доказивања општих обележја кривичних дела ратних злочина:
· Прибављање доказа о статусу заштићених лица,
· Прибављање доказа о постојању оружаног сукоба,
· Прибављање доказа о вези између дела и сукоба,
- Специфичности доказивања појединих радњи извршења:
· Убиство
· Нечовечно поступање
· Мучење
· Сексуално насиље
Прелиминарни увид у спис и стратегија вођења истраге:
· Припрема плана истраге,
· Трајање и завршетак истрага,
Предистражне и истражне радне у предметима ратних злочина:
· Форензика,
· ДНК анализа,
· Балистика,
· Увиђај,
· Реконструкција догађаја,
· Узимање узорака,
· Ексхумација и идентификација,
· Анализа војних и полицијских докумената,
· Анализа докумената локалних самоуправа,
· Анализа докумената недржавних структура,
- Коришћење електронских аналитичких помагала и база података
- Идентификовање догађаја, лица и доказа у документима МКСЈ-а
· Приступ доказима МКСЈ-а,
· Коришћење доказа МКСЈ-а,
Студија случаја, хипотетички случајеви или игра улога
Технике узимање исказа и испитивање сведока:
· Идентификовање релевантних сведока,
· План и припрема,
· Улога службеника за подршку сведоцима,
· Процена поузданости и кредибилитета,
· Општа оцена исказа сведока,
· Испитивање сведока путем видео линка,
· Сведоци инсајдери,
· Коришћење радње препознавања,
· Идентификовање извршилаца од стране сведока,
- Испитивање осумњиченог
- Истраге хијерархијских структура, истраге високорангираних особа
- Истражни тимови полиције и тужилаштва (формирање, координација, вођење)
- Прекогранична сарадња у истрази, прекогранични заједнички истражни тимови
- Студија случаја, хипотетички случајеви или игра улогаОрганизациони облик:
Радионица
Метода:

Трајање дана:
1

Документи