Семинар

Програм:
Програм за 2023. годину, Кривично право
Области:
кривично право
Материјe:
Сузбијање организованог криминала
Тема:
Дигиталне вештине у истрагама организованог криминала
Назив семинара:
Дигиталне вештине у истрагама организованог криминала (Сузбијање организованог криминала,Високо - технолошки криминал)

Садржај семинара

Датум:
30.01.2023
Место одржавања:
Београд - Online
Предавачи:
1 (Jon Blake.)
Учесници:
Судије основног суда - кривично одељење (25), Судије вишег суда - кривично одељење (10), Судије апелационог суда - кривично одељење (1), Судије Врховног касационог суда (1), Основни јавни тужиоци и заменици (6), Виши јавни тужиоци и заменици (4), Апелациони јавни тужиоци и заменици (2), Судијски помоћници (2), Тужилачки помоћници (5), Корисници почетне обуке (24), Самостални учесници (2), Тужилачки сарадници (9), Судијски сарадници (3), Финансијски форензичари (1), Саветници ТОК
Садржај:

Обука о дигиталним доказима:
- Дигитални докази, дигитална форензика и идентификација, набавка и анализа дигиталног материјала;
- Преглед најбољих пракси у вези са руковањем и представљањем дигиталног материјала као доказа на суђењима

Организациони облик:
Радионица
Метода:

Трајање дана:
0

Документи