Семинар

Програм:
Програм за 2021. годину, Кривично право
Области:
кривично право
Материјe:
Еколошко право-кривичноправна заштита
Тема:
Увиђај у еколошким стварима - опасни отпад
Назив семинара:
Увиђај у еколошким стварима - опасни отпад (Еколошко право-кривичноправна заштита )

Садржај семинара

Датум:
01.10.2021
Место одржавања:
Београд - Online
Предавачи:
2 (Мирјана Голубовић и Данијела Синђелић)
Учесници:
Јавни тужиоци, Судска администрација, Заменици јавног тужиоца (8)
Садржај:

„Стрaтeшкo инфoрмисaњe jaвнoсти o eкoлoшким прeдмeтимa“
Кoмплeкснoст увиђaja у eкoлoшким прeдмeтимa и мeдиjскo извeштaвaњe зa врeмe и пoслe спрoвeдeнe тужилaчкe истрaгe.
Стрaтeшки приступ и изрaдe aкциoних плaнoвa зa извeштaвaњe мeдиja o прeдмeтимa вeзaним зa eкoлoгиjу

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
0

Документи