Семинар

Програм:
Програм за 2022. годину, Кривично право
Области:
кривично право, грађанско право
Материјe:
Кривични поступак, Закон о државном премеру и катастру
Тема:
Вештине заступања предмета
Назив семинара:
Вештине заступања предмета (Кривични поступак)

Садржај семинара

Датум:
31.03.2022
Место одржавања:
Нови Сад - Хотел "Sheraton"
Предавачи:
7 (Мирослав Кркелић, Драгољуб Миладиновић, Лепосава Вујановић Порубовић, Синиша Важић, Видак Даковић, Горан Јовић, Дејвид Рис Џенингс,)
Учесници:
Судије основног суда - кривично одељење, Основни јавни тужиоци и заменици (13), Виши јавни тужиоци и заменици (5), Апелациони јавни тужиоци и заменици, Тужилачки помоћници, Самостални учесници (1), Тужилачки сарадници (2), Саветници АпЈТ
Садржај:

Писање оптужних аката:
Разумевање оптужнице и оптужбе, Улога тужиоца:
- Улога тужиоца и смернице за писање:
Сврха, структура и стил писања аката јавних тужилаца:
- Општи проблеми везани за структуру, језик и стил писања аката јавних тужилаца.
FIRAC:
- Методологија правног резоновања и писања;
- Неформални редослед доказа.
Изрека оптужног акта:
- писање изрека оптужнице,
Образложење оптужнице:
- Структура и сврха образложења;
- Образложење у пракси.
Организациони облик:
Радионица
Метода:

Трајање дана:
1

Документи