Семинар

Програм:
Програм за 2022. годину, Кривично право
Области:
кривично право, привредно право
Материјe:
Злочин из мржње, Облици својине
Тема:
Злочин из мржње
Назив семинара:
Злочин из мржње (Злочин из мржње)

Садржај семинара

Датум:
09.12.2022
Место одржавања:
Ниш - Правосудна академија
Предавачи:
2 (Др Александар Ивановић Др. Марко Новаковић)
Учесници:
Судије основног суда - кривично одељење (6), Судије вишег суда - кривично одељење, Судије апелационог суда - кривично одељење, Основни јавни тужиоци и заменици, Виши јавни тужиоци и заменици (4), Апелациони јавни тужиоци и заменици, Тужилачки помоћници (6), Тужилачки сарадници, Секретари тужилаштава (7)
Садржај:


- Појам злочина из мржње
- Нормативни, плански и институционални оквир Републике Србије
- Злочин из мржње у пракси судова Републике Србије

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
0

Документи