Семинар

Програм:
Програм за 2018. годину, Људска права
Области:
људска права
Материјe:
Сузбијање дискриминације
Тема:
Примена антидискриминационог законодавства
Назив семинара:
Примена антидискриминационог законодавства (Сузбијање дискриминације)

Садржај семинара

Датум:
23.11.2018
Место одржавања:
Београд - Правосудна академија - Светозара Марковића Сала 45
Предавачи:
4 (Весна Секулић, Ирена Гарчевић, Лидија Ђукић, Бранкица Јанковић-повереница)
Учесници:
Судије вишег суда - грађанско одељење (25), Судије апелационог суда - грађанско одељење
Садржај:

- сузбијање предрасуда и стереотипа
- питање стигматизације
- нови случајеви пред Повереником за заштиту равноправности
- најновија домаћа антидискриминациона пракса
- најновија пракса Европског суда за људска права
- пракса Суда правде Европске уније
- спорна правна питања

Организациони облик:
Радионица
Метода:

Трајање дана:
1

Документи