Семинар

Програм:
Програм за 2022. годину, Кривично право
Области:
кривично право
Материјe:
Сузбијање корупције
Тема:
Проактивне истраге коруптивних предмета, предмета финансијских превара и економског криминала
Назив семинара:
Проактивне истраге коруптивних предмета, предмета финансијских превара и економског криминала (Сузбијање корупције,Финансијска истрага)

Садржај семинара

Датум:
17.05.2022
Место одржавања:
Београд - хотел "M"
Предавачи:
4 (Сандра Дамјан, Борис Мајлат, Мирко Илић, Ана Ђуричић,)
Учесници:
Судије основног суда - кривично одељење (1), Основни јавни тужиоци и заменици (1), Виши јавни тужиоци и заменици, Тужилачка администрација, Судијски помоћници (3), Тужилачки помоћници (5), Запослени у Државној ревизорској институцији, Самостални учесници (2), Саветници у суду, Службеници Пореске управе (3), Финансијски форензичари
Садржај:

(CFE) Међународни програм сертификације у области истраживања превара:
- превенција и спречавање превара;
- разумевање криминалног понашања и теорија узрочности злочина;
- организовани криминал и професионалне преваре;
- програми управљања ризиком од превара и превенције;
- спровођење истраге;
- законска регулатива;
- финансијске трансакције;
- рекапитулација и припрема за испит;

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
0

Документи