Семинар

Програм:
Програм за 2019. годину, Грађанско право
Области:
грађанско право
Материјe:
Заштита узбуњивача
Тема:
Закон о заштити узбуњивача
Назив семинара:
Закон о заштити узбуњивача (Заштита узбуњивача)

Садржај семинара

Датум:
14.05.2019
Место одржавања:
Београд - Правосудна академија
Предавачи:
4 (Снежана Андрејевић, Јелена Стевановић, Милан Павлица, Душко Ковачевић,)
Учесници:
Јавни тужиоци, Судије основног суда - грађанско одељење (11), Судије вишег суда - грађанско одељење, Судије апелационог суда - грађанско одељење (1), Судије апелационог суда - кривично одељење, Судије прекршајног суда, Судије Управног суда, Заменици јавног тужиоца, Основни јавни тужиоци и заменици, Виши јавни тужиоци и заменици, Апелациони јавни тужиоци и заменици, Судијски помоћници (3), Тужилачки помоћници, Судије Прекршајног апелационог суда, Корисници почетне обуке (1), Секретари судова, Секретари тужилаштава
Садржај:

Предавање кроз теорију; Дискусије и размена мишљења;
Представљање конкретних примера из праксе;
Интервју/видео материјал као форма за представљање искустава узбуњивача;
Коришћење студија случаја из домаће и међународне судске праксе;
Практична примена представљених концепата кроз групни и индивидуални рад.

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
1

Документи