Семинар

Програм:
Програм за 2019. годину, Грађанско право
Области:
грађанско право
Материјe:
Израда нацрта првостепених судских одлука из грађанске материје
Тема:
Израда нацрта првостепених судских одлука из грађанске материје
Назив семинара:
Израда нацрта првостепених судских одлука из грађанске материје (Израда нацрта првостепених судских одлука из грађанске материје)

Садржај семинара

Датум:
21.03.2019
Место одржавања:
Крагујевац - Правосудна академија Библиотека
Предавачи:
3 (Снежана Андрејевић, Јелена Стевановић, Јелена Денда-Милић)
Учесници:
Судијски помоћници (21), Корисници почетне обуке
Садржај:

Законски оквир и хијерархија извора права
Европски стандарди добро образложене судске пресуде
Цитирање пресуда Европског суда за људска права
Израда судске одлуке и структура одлуке
Увод и изрека судске одлуке
Образложење судске одлуке у смислу садржаја
Примери добре праксе

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
1

Документи