Семинар

Програм:
Програм за 2019. годину, Грађанско право
Области:
грађанско право
Материјe:
Бесплатна правна помоћ
Тема:
Примена Закона о бесплатној правној помоћи
Назив семинара:
Закон о бесплатној правној помоћи (*) (Бесплатна правна помоћ)

Садржај семинара

Датум:
16.12.2019
Место одржавања:
Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
Предавачи:
2 (Саша Гајин + ?)
Учесници:
Судије основног суда - грађанско одељење, Судије основног суда - кривично одељење, Адвокати
Садржај:

Бесплатна правна помоћ и подршка
• Појам и облици бесплатне правне помоћи и бесплатне правне подршке
• Пружаоци бесплатне правне помоћи и бесплатне правне подршке и овлашћења
Ко може бити корисник и коме се упућује?
• Услови за коришћење бесплатне правне помоћи и бесплатне правне подршке
• Одобравање бесплатне правне помоћи и бесплатне правне подршке
• Упућивање на пружаоце
• Практична упутства
Поступање за захтевом
• Садржина захтева
• Доношење решења о усвајању захтева и његова садржина
• Упутница
• Доношење решења о одбијању захтева и његова садржина
• Жалба на решење о одбијању захтева.
• Дозвола за одлучивање о захтеву
• Обавезе јединица локалне самоуправе
• Ко одлучује о захтеву а ко пружа бесплатну правну помоћ.

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
1

Документи


« На списак