Семинар

Програм:
Програм за 2019. годину, Кривично право
Области:
кривично право
Материјe:
Сузбијање корупције
Тема:
Проактивне истраге коруптивних предмета, предмета финансијских превара и економског криминала
Назив семинара:
Проактивне истраге коруптивних предмета, предмета финансијских превара и економског криминала (Сузбијање корупције,Финансијка истрага)

Садржај семинара

Датум:
04.12.2019
Место одржавања:
Шабац - хотел "Слобода"
Предавачи:
12 (Иван Конатар, Војислав Исаиловић, Влатко Божовић, Сања Кијановић, Мирослав Кркелић, Радмила Јовановић, Ана Боровић, Милан Пејчић, Драгана Стојадиновић, Дејан Симић, Волтер Перкел, Амит Кабравала,)
Учесници:
Судије основног суда - кривично одељење, Судије вишег суда - кривично одељење (4), Основни јавни тужиоци и заменици (6), Виши јавни тужиоци и заменици (2), Апелациони јавни тужиоци и заменици, Тужилац за ОК и заменици, Полицијски службеници (4), Самостални учесници (1), Службеници Пореске управе (5)
Садржај:

Преваре са поразом на додату вредност:
- Концепт проактивних истрага и ударне групе код утаје ПДВ-a;
- Препознавање знакова упозорења (црвених заставица) код превара са ПДВ-ом;
- Претраживање интернета & отворених извора информација;
- Откривање прихода необјашњеног порекла спровођењем финансијске истраге;
- Доказивање преваре са ПДВ-ом – на основу редоследа доказа и пробијања правне личности;
- Познавање утаје ПДВ-а, везе између утаје и прања новца и организованог криминала; илустрација те везе „анализом веза“;
- Наредбе за претрес у предметима финансијских превара;
- Израчунавање изгубљених пореских прихода у предметима утаје ПДВ-а;
- Вештаци у предметима утаје ПДВ-а и примена демонстративних материјала;

Организациони облик:
Радионица
Метода:

Трајање дана:
3

Документи