Семинар

Програм:
Програм за 2020. годину, Људска права
Области:
људска права
Материјe:
Сузбијање дискриминације
Тема:
Примена антидискриминационог законодавства
Назив семинара:
Примена антидискриминационог законодавства (Сузбијање дискриминације)

Садржај семинара

Датум:
07.11.2022
Место одржавања:
Београд - Online
Предавачи:
11 (Косана Бекер, директорка програма у оквиру FemPlatz, Бранкица Јанковић, повереница за заштиту равноправности, проф.др Ивана Крстић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду, проф.др Танасије Маринковић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду,проф.др Невена Петрушић , редовни професор Правног факултета Универзитета у Нишу,др Тамас Корхец, судија Уставног суда Србије, доц. др Јелена Симић,доцент на Правном факултету Универзитета Унион, проф.др Љубинка Ковачевић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду, Тамара Мировић, заменица Републичког јавног тужиоца, Лидија Ђукић, судија Уставног суда Србије, Биљана Синановић, судија Врховног касационог суда )
Учесници:
Судије основног суда - грађанско одељење, Судије вишег суда - грађанско одељење, Судије апелационог суда - грађанско одељење, Судије прекршајног суда, Судије Управног суда, Основни јавни тужиоци и заменици, Виши јавни тужиоци и заменици, Апелациони јавни тужиоци и заменици, Републички јавни тужилац и заменици, Судије Прекршајног апелационог суда
Садржај:

- сузбијање предрасуда и стереотипа
- питање стигматизације
- нови случајеви пред Повереником за заштиту равноправности
- најновија домаћа антидискриминациона пракса
- најновија пракса Европског суда за људска права
- пракса Суда правде Европске уније
- спорна правна питања

Организациони облик:
Радионица
Метода:

Трајање дана:
25

Документи