Семинар

Програм:
Програм за 2018. годину, Кривично право
Области:
кривично право
Материјe:
Сузбијање корупције
Тема:
Борба против корупције
Назив семинара:
Борба против корупције (Сузбијање корупције)

Садржај семинара

Датум:
26.11.2018
Место одржавања:
Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 3. спрату
Предавачи:
3 (Биљана Синановић, Миљко Радисављевић, Малколм Симонс,)
Учесници:
Судије вишег суда - кривично одељење (3), Судије апелационог суда - кривично одељење, Виши јавни тужиоци и заменици (5), Судијски помоћници (5), Тужилачки помоћници, Тужилачки сарадници, Судијски сарадници
Садржај:

Ефикасно управљање поступком и употреба посредних доказа у предметима привредног криминала и корупције:
- активно управљање поступком, планирање рочишта за главни претрес,
- припрема оптужнице,
- посредни докази,
- демонстративни докази,
- вештачења и саслушање судског вештака;
- употреба извештаја финансијског форензичара као доказа;

Организациони облик:
Радионица
Метода:

Трајање дана:
1

Документи