Семинар

Програм:
Програм за 2019. годину, Људска права
Области:
људска права
Материјe:
Сузбијање дискриминације
Тема:
Примена антидискриминационог законодавства
Назив семинара:
Примена антидискриминационог законодавства (Сузбијање дискриминације)

Садржај семинара

Датум:
18.11.2019
Место одржавања:
Нови Сад - хотел "Центар"
Предавачи:
2 (Проф. др Ивана Крстић, Мирослава Јелачић,)
Учесници:
Судије основног суда - грађанско одељење (3), Судије вишег суда - грађанско одељење, Судије апелационог суда - грађанско одељење (1), Судије прекршајног суда (3), Судије Управног суда (2), Основни јавни тужиоци и заменици (1), Виши јавни тужиоци и заменици (3), Апелациони јавни тужиоци и заменици, Републички јавни тужилац и заменици (1), Судије Прекршајног апелационог суда (4)
Садржај:

- сузбијање предрасуда и стереотипа
- питање стигматизације
- нови случајеви пред Повереником за заштиту равноправности
- најновија домаћа антидискриминациона пракса
- најновија пракса Европског суда за људска права
- пракса Суда правде Европске уније
- спорна правна питања

Организациони облик:
Радионица
Метода:

Трајање дана:
2

Документи