Семинар

Програм:
Програм за 2018. годину, Кривично право
Области:
кривично право
Материјe:
Кривични поступак
Тема:
Увиђај као доказна радња
Назив семинара:
Увиђај као доказна радња (Кривични поступак)

Садржај семинара

Датум:
07.12.2018
Место одржавања:
Београд - Правосудна академија
Предавачи:
4 (Јасмина Киурски, Лепосава Вујановић Порубовић, Анђелка Вучетић Драговић, Александар Радомировић,)
Учесници:
Судије основног суда - кривично одељење, Основни јавни тужиоци и заменици (14), Тужилачки помоћници, Корисници почетне обуке (2), Тужилачки сарадници (5), Судијски приправници, Тужилачки приправници
Садржај:

- Појам увиђаја
- Улога јавног тужиоца као руководиоца у предистражном и истражном поступку приликом спровођења увиђаја као доказне радње код кривичних дела против полне слободе и кривичних дела са елементима насиља са посебним освртом на кривично дело насиља у породици;
- Поступање са предметима и траговима на месту кривично правног догађаја
- Посебне криминалистичке технике:
1. Биолошки трагови и форензичка ДНК анализа
2. Балистика и трасологија (Трагови барута и трагови обуће на лицу места )

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
1

Документи