Семинар

Програм:
Програм за 2019. годину, Људска права
Области:
људска права
Материјe:
Заштита података о личности
Тема:
Заштита података о личности
Назив семинара:
Заштита података о личности (Заштита података о личности)

Садржај семинара

Датум:
08.11.2019
Место одржавања:
Крагујевац - Хотел "Крагујевац"
Предавачи:
1 (Саша Гајин,)
Учесници:
Јавни тужиоци, Административно особље у судовима и тужилаштвима са радним стажам до 3 године, Судије основног суда - кривично одељење (5), Судије вишег суда - кривично одељење, Судије апелационог суда - кривично одељење, Судије прекршајног суда, Основни јавни тужиоци и заменици, Виши јавни тужиоци и заменици, Апелациони јавни тужиоци и заменици, Судијски помоћници (8), Тужилачки помоћници, Судије Прекршајног апелационог суда, Корисници почетне обуке, Самостални учесници, Тужилачки сарадници, Судијски сарадници (3), Судијски приправници, Тужилачки приправници, Секретари судова (4), Секретари тужилаштава
Садржај:

- Закон о заштити података о личности, однос Закона и нових европских правила, секторски закони;
- Податак о личности;
- Обрада података, руковалац и обрађивач;
- Начела обраде података о личности;
- Права лица чији се подаци обрађују и њихова заштита.

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
1

Документи