Семинар

Програм:
Програм за 2019. годину, Кривично право
Области:
кривично право
Материјe:
Сузбијање корупције
Тема:
Проактивне истраге коруптивних предмета, предмета финансијских превара и економског криминала
Назив семинара:
Проактивне истраге коруптивних предмета, предмета финансијских превара и економског криминала (Сузбијање корупције,Финансијка истрага)

Садржај семинара

Датум:
06.02.2019
Место одржавања:
Вршац - Хотел "Вила Брег"
Предавачи:
6 (Радмила Јовановић, Ана Боровић, Јелена Фирић, Walter Perkel, Michelle Lakomy, Ameet Kabrawala, )
Учесници:
Судије вишег суда - кривично одељење (1), Основни јавни тужиоци и заменици (1), Виши јавни тужиоци и заменици (7), Апелациони јавни тужиоци и заменици (1), Тужилац за ОК и заменици (2), Полицијски службеници (4), Самостални учесници (4)
Садржај:

Тренинг тренера: Преваре са поразом на додату вредност:
- Препознавање знакова упозорења (црвених заставица) код превара са ПДВ-ом и разумевање ПДВ пријава и корпоративних биланса стања;
- Развој ударне групе и проактивне истраге;
- Претраживање интернета & отворених извора информација;
- Доказивање преваре са ПДВ-ом – на основу редоследа доказа и пробијања правне личности;
- Анализа финансијских података у предметима преваре са ПДВ-ом;
- Наредбе за претрес у предметима финансијских превара;
- Израчунавање изгубљених пореских прихода;
- Анализа стила живота;
- Разумевање преваре са ПДВ-ом, прања новца и организованог криминала;
- Припрема уводног излагања или основног испитивања вештака и предметима преваре са ПДВ-ом и примена демонстративних доказа (демонстрација доказа);

Организациони облик:
Радионица
Метода:

Трајање дана:
3

Документи