Семинар

Програм:
Програм за 2019. годину, Посебна знања и вештине
Области:
посебна знања и вештине
Материјe:
Односи с јавношћу и комуникација
Тема:
Судови и односи са јавношћу кроз призму Комуникационе стратегије и слободе изражавања
Назив семинара:
Судови и односи са јавношћу кроз призму Комуникационе стратегије и слободе изражавања (*) (Односи с јавношћу и комуникација)

Садржај семинара

Датум:
14.11.2019
Место одржавања:
Београд - Хотел "Royal Inn"
Предавачи:
5 (Бранислав Чале, Милена Миловић Благојевић, Мирјана Голубовић, Зорана Делибашић, Гордана Комненић,)
Учесници:
Портпароли у судовима (19)
Садржај:

Важност (јасне) комуникације за функционисање судова и разумевање њиховог рада од стране медија и јавности,
Тренутно стање односа са јавношћу у правосуђу и идентификовање потребних унапређења,
Примери најбоље праксе у комуникацији са кључним циљним јавностима – медијима и корисницима услуга суда,
Представљање основних циљева и мера садржаних у Комуникационој стратегији Високог савета судства и судова за 2018-2022.,
Упознавање са основном принципима међународних стандарда у вези са људским правима у области медија и слободе изражавања,
Ограничавање слободе изражавања – примена троделног теста,
Најновија пракса Европског суда за људска права у области слободе изражавања,
Домашај слободе изражавања: улога медија; слобода изражавања за судије,
Презентација Е-академије и система унакрсног повезивања,

Организациони облик:
Радионица
Метода:

Трајање дана:
2

Документи