Семинар

Програм:
Програм за 2022. годину, Кривично право
Области:
кривично право
Материјe:
Сузбијање корупције
Тема:
Проактивне истраге коруптивних предмета, предмета финансијских превара и економског криминала
Назив семинара:
Проактивне истраге коруптивних предмета, предмета финансијских превара и економског криминала (Сузбијање корупције,Финансијска истрага)

Садржај семинара

Датум:
30.03.2022
Место одржавања:
Београд - хотел "M"
Предавачи:
3 (Сандра Дамјан, Борис Мајлат, Ливија Панић Милетић,)
Учесници:
Судије основног суда - кривично одељење (1), Основни јавни тужиоци и заменици (1), Виши јавни тужиоци и заменици, Тужилачка администрација, Судијски помоћници (3), Тужилачки помоћници (5), Запослени у Државној ревизорској институцији, Самостални учесници (2), Саветници у суду, Службеници Пореске управе (3), Финансијски форензичари
Садржај:

(CFE) Међународни програм сертификације у области истраживања превара:
• Анализа докумената;
• Теорија и примена интервјуа: Интервјуисање осумњичених и потписане изјаве;
• Тајна испитивања;
• Извор информација;
• Процена информација на мрежи;
• Српска перспектива: планирање и спровођење испитивања преваре.

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
1

Документи