Семинар

Програм:
Програм за 2020. годину, Право Европске уније
Области:
право европске уније, привредно право
Материјe:
Право Европске уније, Хартије од вредности и финансијско вештачење
Тема:
Правни поредак Европске уније
Назив семинара:
Правни поредак Европске уније (Право Европске уније)

Садржај семинара

Датум:
08.01.2020
Место одржавања:
Београд - ЕУ инфо центар
Предавачи:
3 ()
Учесници:
Судије основног суда - грађанско одељење (13), Судије основног суда - кривично одељење (20)
Садржај:

Правосуђе у процесу придруживања ЕУ; Улога судије у модерној Европи
Органи ЕУ и подела власти
Извори права Европске уније
Однос између права ЕУ и националног права држава чланица
Судски систем ЕУ и надлежност судова ЕУ

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
4

Документи


« На списак