Семинар

Програм:
Програм за 2022. годину, Право Европске уније
Области:
право европске уније
Материјe:
Еколошко право
Тема:
Еколошко право ЕУ
Назив семинара:
Еколошко право ЕУ (Еколошко право)

Садржај семинара

Датум:
15.11.2022
Место одржавања:
Београд - хотел "M"
Предавачи:
5 (Игор Диздаревић, Christoph Klika ,Björn ten Seldam,Данијела Синђелић,Харис Шаботић)
Учесници:
Судије основног суда - кривично одељење (11), Судије Управног суда, Заменици јавног тужиоца (7), Судије Привредног апелационог суда
Садржај:

• Надлежност ЕУ за заштиту животне средине
• Члан 192. УФЕУ као правни основ
• Општи принципи еколошког права
• Оквирна Директива о отпаду 2008/98/ЕC (укључује опасан отпад)
• Токови отпада
• Одлагање на депонију
• Значај разликовања између кривичног и управног права: пример случаја Ерика
• Директива 2008/99/ЕC о Заштити животне средине кроз кривично право
• Случај токсичног загађења у Обреновцу, Србија• Рекапитулација разлика у приступу између кривичног и управног права
• Ревизија Директиве о заштити животе средине кроз кривично право•
CLP пропис и други законодавни инструменти
• REACH пропис: сврха, главни концепти и могућа ревизија у оквиру Зеленог плана

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
1

Документи