Семинар

Програм:
Програм за 2019. годину, Кривично право
Области:
кривично право, привредно право
Материјe:
Ратни злочини, Еколошко право
Тема:
Суђења за ратне злочине
Назив семинара:
Суђења за ратне злочине (Ратни злочини)

Садржај семинара

Датум:
31.05.2019
Место одржавања:
Београд - Хотел "Belgrade Art"
Предавачи:
2 (Мира Смајловић Миланко Кајганић )
Учесници:
Судије вишег суда - кривично одељење (3), Судије апелационог суда - кривично одељење (1), Тужилац за РЗ и заменици (5), Судијски помоћници (2), Тужилачки помоћници, Полицијски службеници, Адвокати (2), Секретари тужилаштава
Садржај:

Одлучивање о имовинскоправном захтеву оштећеног као део пресуде у предметима ратних злочина:
- Имовинскоправни захтев у кривичном поступку – законски оквир у Босни и Херцеговини и Србији – сличности и разлике;
- Улога тужиоца у вези са имовинскоправним захтевом у кривичном поступку;
- Улога судије у вези са имовинскоправним захтевом у кривичном поступку;
- Судска пракса на тему одлучивања о имовинскоправном захтеву оштећеног као део пресуде у предметима ратних злочина – хронолошки преглед и развој судске праксе;
- Потешкоће у пракси и постојећи механизми за њихово превазилажење, примери добре праксе;

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
1

Документи