Семинар

Програм:
Програм за 2021. годину, Прекршајно право
Области:
прекршајно право
Материјe:
Сузбијање корупције-прекршаји
Тема:
Примена одредаба Закона о спречавању корупције за прекршајне судове
Назив семинара:
Примена одредаба Закона о спречавању корупције за прекршајне судове (Сузбијање корупције-прекршаји)

Садржај семинара

Датум:
12.07.2021
Место одржавања:
Београд - Хотел "Кристал"
Предавачи:
3 (др Јелена Костић, Леонида Поповић, Оливера Ристановић)
Учесници:
Судије прекршајног суда (7), Судије Прекршајног апелационог суда (4)
Садржај:

- Етика, интегритет и превенција корупције на нивоу судова за прекршаје са аспекта Закона о спречавању корупције,
- Прекршаји прописани Законом о лобирању и препозавање корупције у активности лобиста, сарадња судова за прекршаје и осталих надлежних органа,
- Најчешћи разлози за укидање одлука у другостепеном поступку у вези са поступцима против извршилаца прекршаја прописаних Законом о финансирању политичких странака и закључење споразума у прекршајном поступку,
- Примери добре праксе унапређења етике и интегритета на нивоу судова за прекршаје са апсекта Закона о спречавању корупције,
- Симулација случаја кршења одредаба Закона о лобирању и подзаконских аката у вези са лобирањем уз осврт на препознавање корупције и подситцање сарадње са другим надлежним органима.

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
1

Документи