Семинар

Програм:
Програм за 2019. годину, Људска права
Области:
људска права
Материјe:
Заштита података о личности
Тема:
Заштита података о личности
Назив семинара:
Заштита података о личности (Заштита података о личности)

Садржај семинара

Датум:
29.11.2019
Место одржавања:
Београд - Правосудна академија - Грачаничка 18
Предавачи:
1 (Саша Гајин;)
Учесници:
Јавни тужиоци, Административно особље у судовима и тужилаштвима са радним стажам до 3 године, Судије основног суда - кривично одељење (6), Судије вишег суда - кривично одељење (5), Судије апелационог суда - кривично одељење, Судије прекршајног суда (9), Основни јавни тужиоци и заменици (2), Виши јавни тужиоци и заменици (6), Апелациони јавни тужиоци и заменици, Судијски помоћници (6), Тужилачки помоћници (3), Судије Прекршајног апелационог суда (2), Корисници почетне обуке, Самостални учесници, Тужилачки сарадници (2), Судијски сарадници (2), Судијски приправници, Тужилачки приправници, Секретари судова, Секретари тужилаштава
Садржај:

- Закон о заштити података о личности, однос Закона и нових европских правила, секторски закони;
- Податак о личности;
- Обрада података, руковалац и обрађивач;
- Начела обраде података о личности;
- Права лица чији се подаци обрађују и њихова заштита.

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
1

Документи