Семинар

Програм:
Програм за 2021. годину, Кривично право
Области:
кривично право
Материјe:
Сузбијање корупције
Тема:
Борба против корупције
Назив семинара:
Борба против корупције (Сузбијање корупције)

Садржај семинара

Датум:
17.02.2021
Место одржавања:
Нови Сад - Online
Предавачи:
13 (Бојан Клачар, Ненања Ненадић, Драган Сикимић, Constantine Palicarsky, Jukihiko Hamada, Џејсм Меј, Милић Мојовић, Миљко Радисављевић, Биљана Синановић, Mauricijo Romaneli, Динко Цвитан, Tom Divajn, Владимир Радомировић, )
Учесници:
Судије вишег суда - кривично одељење, Основни јавни тужиоци и заменици, Виши јавни тужиоци и заменици, Тужилац за ОК и заменици, Судијски помоћници, Тужилачки помоћници, Полицијски службеници, Запослени у Државној ревизорској институцији, Самостални учесници, Тужилачки сарадници, Службеници Пореске управе
Садржај:

Капацитети институција Републике Србије у превенцији и борби против корупције
Завршна online конференција пројекта „Превенција и борба против корупције“
- Отварање конференције и уводна обраћања;
- Пројекат „Превенција и борба против корупције“ – кључни резултати;
- Перцепција корупције у Републици Србији – Улога НГО и ставови грађана;
- Панел 1: Превенција корупције – изградња поверења у јавни сектор;
- Панел 2: Борба против корупције – Спровођење финансијских истрага;
- Борба против корупције – Изазови у спровођењу истрага корупције; Пракса ЕУ;
- Значај узбуњивања током пандемије изазване Covid-19;
- Закључци конференције

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
0

Документи