Семинар

Програм:
Програм за 2023. годину, Кривично право
Области:
кривично право, грађанско право
Материјe:
Кривични поступак, Закон о државном премеру и катастру
Тема:
Вештине заступања предмета
Назив семинара:
Вештине заступања предмета (Кривични поступак)

Садржај семинара

Датум:
05.12.2023
Место одржавања:
Ниш - хотел "Tami Residance"
Предавачи:
4 ()
Учесници:
Судије основног суда - кривично одељење (5), Судије вишег суда - кривично одељење, Судије апелационог суда - кривично одељење, Основни јавни тужиоци и заменици, Виши јавни тужиоци и заменици, Апелациони јавни тужиоци и заменици, Тужилачки помоћници (12), Корисници почетне обуке, Самостални учесници, Тужилачки сарадници, Саветници АпЈТ, Виши главни јавни тужиоци и виши јавни тужиоци (2), Основни главни јавни тужиоци и основни јавни тужиоци (9), Апелациони главни јавни тужиоци и апелациони јавни тужиоци
Садржај:

Писање оптужних аката:
- Разумевање оптужнице и оптужбе; улога тужиоца:
• Кључни делови оптужнице: оптужба, образложење, докази
• Писање оптужби
• Правни услови за исправну оптужбу
• Став Европског суда за људска права
• Испуњавање обавезе обавештавања оптуженог
• Смернице за писање оптужбе: пет корака
- Стандарди подизања оптужнице у односу на стандарде доношења осуђујуће пресуде;
- Сврха, структура и стил писања аката јавних тужилаца;
- Јасно писмено изражавање;
- Методологија правног резоновања и писања навођењем чињеница, питања/проблема, прописа, анализом чињеница у односу на прописе и навођењем закључка ( FIRAC: (Facts - чињенице, Issue - проблем, Rule - правило, Analysis - анализа, i Conclusion - закључак):
• Улога FIRAC методе код писања оптужних аката;
• Опис редоследа доказа и како редослед доказа помаже тужиоцима да се организују;
- Преглед оптужнице према законима и пракси Србије:
• Методологија у Србији заснована на чињеницама доказаним/недоказаним чињеницама током истраге (узимајући у обзир и верзију окривљеног), анализа могуће
алтернативне реконструкције догађаја, правна квалификација доказаних чињеница;
- Писање правних аката према српској методологији;
- Коришћење неформалног редоследа доказа;
- Изрека оптужнице:
• Општи проблеми
• Опис кривичног дела и елементи кривичног дела
• Доказивање умишљаја
• Дефинисање узрочно-последичне везе – последица
• Лоши примери
• Добри примери
- Образложење:
• Структура и сврха одељка Образложење
• Како се Образложење разликује од осталих делова оптужнице
• Општи проблеми
• Предвиђање могуће одбране
• Лоши примери
• Добри примери

Организациони облик:
Радионица
Метода:

Трајање дана:
2

Документи


« На списак