Семинар

Програм:
Програм за 2019. годину, Кривично право
Области:
кривично право
Материјe:
Материјално кривично право
Тема:
Кривична дела против привреде
Назив семинара:
Кривична дела против привреде (Материјално кривично право)

Садржај семинара

Датум:
12.11.2019
Место одржавања:
Ниш - Правосудна академија
Предавачи:
11 (Станко Беатовић, Милан Шкулић, Јелена Костић, Каменко Козарски, Златко Шкрипац, Иван Марковић, Зоран Бурсаћ, Дејан Симић, Сена Папак, Јована Стојановић, Љубисав Стојиљковић,)
Учесници:
Основни јавни тужиоци и заменици (4), Корисници почетне обуке (3), Службеници Пореске управе (22)
Садржај:

Прекршај или пореско кривично дело?
- Однос између прекршајних и кривичних судова - Ne bis in idem,
- Улоga пореске инспекције у реализацији имовинскоправног захтева оштећеног;
- извршење прекршаја;
- Намера као основ за разграничење прекршаја и кривичног дела;
- Проблеми у доказивању и квалитет доказа за пореска кривична дела:
∙ посредни и непосредни докази,
∙ технике и начини доказивања,
∙ имовински цензус као објективни елемент инкриминације за разграничење прекршаја и пореских кривичних дела,
∙ да ли је и када могуће продужено дело,
∙ деловање организованих криминалних група са освртом на прање новца из пореске утаје.
- Пореска кривична дела у судској пракси;

Организациони облик:
Радионица
Метода:

Трајање дана:
3

Документи