Семинар

Програм:
Програм за 2019. годину, Грађанско право
Области:
грађанско право
Материјe:
Израда нацрта првостепених судских одлука из грађанске материје
Тема:
Израда нацрта првостепених судских одлука из грађанске материје
Назив семинара:
Израда нацрта првостепених судских одлука из грађанске материје (Израда нацрта првостепених судских одлука из грађанске материје)

Садржај семинара

Датум:
24.05.2019
Место одржавања:
Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 5. спрату
Предавачи:
2 (Небојша Ђуричић, Јелена Гарчевић,)
Учесници:
Судијски помоћници (14), Корисници почетне обуке
Садржај:

Свеобухватна анализа и представљање израђених пресуда од стране судијских помоћника;
Детаљна анализа одабране пресуде написане од стране судијског помоћника;
Представљање појединих судских изрека.

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
1

Документи