Семинар

Програм:
Програм за 2023. годину, Кривично право
Области:
кривично право
Материјe:
Међународна правна помоћ у кривичним стварима
Тема:
Међународна правна помоћ у решавању тешких кривичних дела организованог криминала и корупције
Назив семинара:
Међународна правна помоћ у решавању тешких кривичних дела организованог криминала и корупције (*) (Међународна правна помоћ у кривичним стварима)

Садржај семинара

Датум:
17.10.2023
Место одржавања:
Београд - Хотел "Мона Плаза"
Предавачи:
()
Учесници:
Судије основног суда - кривично одељење (1), Судије вишег суда - кривично одељење (4), Судије апелационог суда - кривично одељење (3), Основни јавни тужиоци и заменици, Виши јавни тужиоци и заменици, Тужилачки помоћници (2), Виши главни јавни тужиоци и виши јавни тужиоци (6), Апелациони главни јавни тужиоци и апелациони јавни тужиоци (3)
Садржај:

- Конвенција Уједињених нација против транснационалног организованог криминала и њени протоколи;
- Канцеларија Уједињених нација за борбу против дроге и криминала;
- Конференција чланица Конвенције Уједињених нација против транснационалног организованог криминала;
- Европска конвенција о међусобном пружању правне помоћи у кривичним стварима;
- Додатни протокол уз Европску конвенцију о међусобном пружању правне помоћи у кривичним стварима;
- Конвенција Савета Европе о прању, тражењу, заплени и одузимању прихода стечених криминалом и о финансирању тероризма;
- Други додатни протокол уз Европску конвенцију о међусобном пружању правне помоћи у кривичним стварима;
- Европска унија: сарадња у кривичним стварима;
- EUROJUST;
- EMPACT - Европска мултидисциплинарна платформа за борбу против криминалних претњи.

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
0

Документи


« На списак