Семинар

Програм:
Програм за 2021. годину, Грађанско право
Области:
грађанско право, привредно право
Материјe:
Извршење и обезбеђење, Закон о рачуноводству и ревизији
Тема:
Закон о извршењу и обезбеђењу
Назив семинара:
Закон о извршењу и обезбеђењу (Извршење и обезбеђење)

Садржај семинара

Датум:
25.11.2021
Место одржавања:
Београд - Хотел "Зира"
Предавачи:
4 (Александар Николић - јавни извршитељ Зоран Рогић - судија Вишег суда у Београду Јелена Деретић - Министарство правде Ненад Вујић - Правосудна академија)
Учесници:
Јавни извршитељи, јавноизвршитељски помоћници и административно особље у канцеларији јавног извршитеља (12), Судије основног суда - грађанско одељење (12)
Садржај:

прибавлјанје клаузула правоснажности,
достављање аката и здруживање списа,
истицање на огласну таблу суда
расподела предмета

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
1

Документи