Семинар

Програм:
Програм активности за 2018. годину, Обуке које не организује Правосудна академија
Области:
друге активности
Материјe:
друге активности
Тема:
Обуке које не организује Правосудна академија
Назив семинара:
Обуке које не организује Правосудна академија (није дефинисано)

Садржај семинара

Датум:
24.12.2018
Место одржавања:
Београд - Правосудна академија - Светозара Марковића Сала 25
Предавачи:
2 (Немања Ненадић, Александра Ивић)
Учесници:
14
Садржај:

Анализа и обрада података - са посебним освртом на податке у области борбе против корупције -
ЕУ пројекат "Превенција и борба против корупције"

Организациони облик:

Метода:

Трајање дана:
2

Документи