Семинар

Програм:
Програм за 2019. годину, Људска права
Области:
људска права
Материјe:
Сузбијање тортуре
Тема:
Забрана мучења, нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања
Назив семинара:
Забрана мучења, нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (Сузбијање тортуре)

Садржај семинара

Датум:
27.11.2019
Место одржавања:
Ниш - Правосудна академија
Предавачи:
4 (Ана Тркуља Никола Ковачевић Ана Јанковић-Јовановић Марко Штамбук )
Учесници:
Судије основног суда - кривично одељење, Судије вишег суда - кривично одељење (2), Судије апелационог суда - кривично одељење, Основни јавни тужиоци и заменици, Виши јавни тужиоци и заменици (2), Апелациони јавни тужиоци и заменици (1), Тужилачки помоћници (4), Корисници почетне обуке (7), Тужилачки сарадници
Садржај:

- Релевантна пракса Комитета УН против тортуре у погледу забране протеривања и враћања и сарадњa држава чланица са Комитетом против тортуре
- Одлука Ајаз против Републике Србије и изазови у процесу одлучивања о захтеву за екстрадицију у односу на принцип non-refoulement

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
1

Документи