Семинар

Програм:
Програм за 2022. годину, Људска права
Области:
људска права
Материјe:
Сузбијање тортуре
Тема:
Забрана мучења, нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања
Назив семинара:
Забрана мучења, нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (Сузбијање тортуре)

Садржај семинара

Датум:
20.05.2022
Место одржавања:
Крагујевац - Правосудна академија Библиотека
Предавачи:
4 (Тамара Мировић, Жарко Марковић, Дејан Кошанин, Радмила Драгичевић Дичић,)
Учесници:
Судије основног суда - кривично одељење, Судије вишег суда - кривично одељење, Судије апелационог суда - кривично одељење, Основни јавни тужиоци и заменици (10), Виши јавни тужиоци и заменици, Апелациони јавни тужиоци и заменици, Полицијски службеници (9), Корисници почетне обуке (1), Тужилачки сарадници (2)
Садржај:

- Дефиниција „мучења“ и „нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања“
- Полицијска бруталност/ насиље
- Затворски услови
- Здравствена заштита током трајања притвора
- Позитивна обавеза да се истраже наводна кршења
- Делотворан правни лек
- Стандарди ОСП (Одбора за спречавање мучења)
- Улога и права ОСП.

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
0

Документи