Семинар

Програм:
Програм за 2018. годину, Управно право
Области:
управно право
Материјe:
Управни поступак
Тема:
Управни поступак и управни спор
Назив семинара:
Управни поступак и управни спор (Управни поступак)

Садржај семинара

Датум:
26.11.2018
Место одржавања:
Београд - Хотел "Зира"
Предавачи:
5 (Јелена Ивановић, Доброслав Миловановић, Вук Цуцић, Љубодраг Пљакић, Гордана Џакула)
Учесници:
Судије Управног суда (15), Судијски помоћници (15)
Садржај:

Примена новог Закона о општем Управном поступку

- Појам управног поступка, појам управне ствари, начела управног поступка
- Управно поступање: управни акт, гарантни акт, управни уговор, управне радње, пружање јавних услуга
- Основна правилапоступка:учесници у управном поступку, општење органа и странака, обавештавање, рокови, трошкови поступка
- Првостепени поступак:покретање поступка и захтеви странке,преки и обустављање поступка, ток поступка до доношења решења
- Решење и Закључак
- Правна средства:Приговор и Жалба
- Посебни случајеви уклањања и мењања решења
- Извршење
- Казнене одредбе
- Спровођење закона
Примена Закона о управном спору

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
5

Документи