Семинар

Програм:
Програм за 2022. годину, Управно право
Области:
управно право
Материјe:
Управно право
Тема:
Семинар за судије до три године рaднoг искуствa и судијске помоћнике Управног суда
Назив семинара:
Семинар за судије до три године рaднoг искуствa и судијске помоћнике Управног суда (Управно право)

Садржај семинара

Датум:
28.11.2022
Место одржавања:
Београд - Хотел "Метропол"
Предавачи:
6 (- Проф Бата Миловановиц - Проф Вук Цуцић - Радојка Маринковић -Вера Маринковић - Јелена Ивановић - Катарина Манојловић Андрић)
Учесници:
Новоизабране судије, Судије Управног суда, Судијски помоћници, Судијски сарадници
Садржај:

према програму

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
4

Документи