Семинар

Програм:
Програм за 2019. годину, Људска права
Области:
људска права
Материјe:
Заштита података о личности
Тема:
Заштита података о личности
Назив семинара:
Заштита података о личности (Заштита података о личности)

Садржај семинара

Датум:
27.06.2019
Место одржавања:
Београд - Прекршајни суд у Београду
Предавачи:
2 (Саша Гајин, Марко Вукић,)
Учесници:
Јавни тужиоци, Административно особље у судовима и тужилаштвима са радним стажам до 3 године, Судије основног суда - грађанско одељење, Судије основног суда - кривично одељење (5), Судије вишег суда - грађанско одељење, Судије вишег суда - кривично одељење, Основни јавни тужиоци и заменици, Виши јавни тужиоци и заменици, Судијски помоћници, Тужилачки помоћници (1), Корисници почетне обуке, Тужилачки сарадници, Судијски сарадници, Судијски приправници, Секретари судова, Секретари тужилаштава (1)
Садржај:

Закон о заштити података о личности, однос Закона и нових европских правила, секторски закони;
Податак о личности;
Обрада података, руковалац и обрађивач;
Начела обраде података о личности;
Права лица чији се подаци обрађују и њихова заштита.

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
1

Документи