Семинар

Програм:
Програм за 2021. годину, Кривично право
Области:
кривично право, људска права
Материјe:
Одузимање имовине проистекле из кривичног дела, Члан 4 ЕКЉП
Тема:
Прање новца и одузимање имовине стечене криминалом
Назив семинара:
Прање новца и одузимање имовине стечене криминалом (Одузимање имовине проистекле из кривичног дела,Спречавање прања новца)

Садржај семинара

Датум:
10.03.2021
Место одржавања:
Нови Сад - Online
Предавачи:
3 (Војислав Исаиловић, Сања Кијановић, Игор Вељић, )
Учесници:
Судска администрација, Судије вишег суда - кривично одељење, Виши јавни тужиоци и заменици (7), Тужилачки помоћници (2), Полицијски службеници (10), Самостални учесници, Службеници Пореске управе
Садржај:

- Пореска утаја и прање новца; анализа везе између два кривична дела;
- Управа за спречавање прања новца - надлежност и сарадња са јавним тужилаштвом;
- Јединица за финансијске истраге - надлежност, финансијска истрага и одузимање имовине.

Организациони облик:
Учење на даљину
Метода:

Трајање дана:
0

Документи