Семинар

Програм:
Програм за 2019. годину, Кривично право
Области:
кривично право
Материјe:
Материјално кривично право
Тема:
Кривична дела против привреде
Назив семинара:
Кривична дела против привреде (Материјално кривично право)

Садржај семинара

Датум:
19.06.2019
Место одржавања:
Београд - Привредна комора Србије
Предавачи:
12 (Станко Беатовић, Милан Шкулић, Јелена Костић, Каменко Козарски, Златко Шкрипац, Иван Марковић, Јасмина Милановић Ганић, Зоран Бурсаћ, Дејан Симић, Сена Папак, Јована Стојановић, Љубисав Стојиљковић,)
Учесници:
Службеници Пореске управе (14)
Садржај:

Прекршај или пореско кривично дело?
- Однос између прекршајних и кривичних судова - Ne bis in idem,
- Улоga пореске инспекције у реализацији имовинскоправног захтева оштећеног;
- извршење прекршаја;
- Намера као основ за разграничење прекршаја и кривичног дела;
- Пореска кривична дела у судској пракси;

Организациони облик:
Радионица
Метода:

Трајање дана:
3

Документи