Семинар

Програм:
Програм активности за 2019. годину, Обуке које не организује Правосудна академија
Области:
друге активности
Материјe:
друге активности
Тема:
Обуке које не организује Правосудна академија
Назив семинара:
Обуке које не организује Правосудна академија (друге активности)

Садржај семинара

Датум:
13.06.2019
Место одржавања:
Ниш - Виши суд у Нишу
Предавачи:
()
Учесници:

Садржај:

сeминaр "Истрaживaњe o фeмициду нaд жeнaмa",

Организациони облик:

Метода:

Трајање дана:
1

Документи


« На списак