Семинар

Програм:
Програм за 2023. годину, Кривично право
Области:
кривично право
Материјe:
Насиље у породици
Тема:
Насиље у породици - унапређење институционалног одговора на насиље у породици
Назив семинара:
Насиље у породици - унапређење институционалног одговора на насиље у породици (*) (Насиље у породици)

Садржај семинара

Датум:
13.12.2023
Место одржавања:
Чачак - Виши суд у Чачку
Предавачи:
2 ()
Учесници:
Судије основног суда - кривично одељење (8), Судије вишег суда - кривично одељење (1), Судијски помоћници (7), Тужилачки помоћници (5), Виши главни јавни тужиоци и виши јавни тужиоци, Основни главни јавни тужиоци и основни јавни тужиоци (4)
Садржај:

Организациони облик:
Радионица
Метода:

Трајање дана:
1

Документи


« На списак