Семинар

Програм:
Програм за 2019. годину, Посебна знања и вештине
Области:
посебна знања и вештине
Материјe:
Етика и интегритет у правосуђу
Тема:
Дисциплинска одговорност судија
Назив семинара:
Дисциплинска одговорност судија (*) (Етика и интегритет у правосуђу)

Садржај семинара

Датум:
17.12.2019
Место одржавања:
Ниш - Правосудна академија
Предавачи:
2 (Мирјана Илић судија, Дисциплински тужилац Матија Радојичић, судија чалан ВСС)
Учесници:
Судије привредног суда, Судије прекршајног суда (9), Судије Управног суда, Судије основног суда (9), Судије вишег суда (7), судије апелационог суда (6)
Садржај:

- Усклађеност домаћег правног оквира са међународним стандардима
- Пракса и стандарди Европског суда за људска права у Стразбуру
- Положај судије/председника суда у дисциплинском поступку
- Дисциплински прекршаји, биће прекршаја, дисциплинске санкције и разрешење

Организациони облик:
Радионица
Метода:

Трајање дана:
1

Документи


« На списак