Семинар

Програм:
Програм за 2020. годину, Право Европске уније
Области:
право европске уније, кривично право
Материјe:
Право Европске уније, Финансијска истрага
Тема:
Правосуђе Европске уније
Назив семинара:
Правосуђе Европске уније (Право Европске уније)

Садржај семинара

Датум:
26.03.2020
Место одржавања:
Београд - Online
Предавачи:
()
Учесници:
Судије апелационог суда - кривично одељење
Садржај:

Правосуђе у процесу придруживања ЕУ;
Улога судије у модерној Европи
Органи ЕУ и подела власти
Извори права Европске уније
Природа и дејство права ЕУ
Студија случаја – однос између права ЕУ и националног права
Судски систем ЕУ и надлежност судова ЕУ
Решавање претходног питања
Студија случаја – Решавање претходног питања

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
4

Документи


« На списак