Семинар

Програм:
Програм за 2019. годину, Посебна знања и вештине
Области:
посебна знања и вештине
Материјe:
Медијација
Тема:
Обука за инфо службе за медијацију
Назив семинара:
Обука за инфо службе за медијацију (Медијација)

Садржај семинара

Датум:
19.03.2019
Место одржавања:
Ечка - Хотел "Каштел"
Предавачи:
4 (Милица Златковић, усдија Апелационог суда Ниш Сања Костић, судија Вишег суда Ниш Небојша Ђуричић, судија Другог основног суда Београд Мирјана Голубовић, (Миљковић Маја) руководилац одељења за посебна знања и вештине Правосудне акдемије )
Учесници:
Судије основног суда - грађанско одељење, Судије вишег суда - грађанско одељење, Судије апелационог суда - грађанско одељење, Судијски помоћници, Судијски сарадници
Садржај:

Презентација рада инфо служби (учесници-први дан)
Организација рада инфо служби
Процедуре и формулари који се користе у инфо службама
Интерна и екстерна координација
Промоција инфо служби

Комуникацијске вештине
Кључне активности за промоцију
Израда промотивних материјала

Прћење и унапређење промоције

Организациони облик:
Радионица
Метода:

Трајање дана:
2

Документи


« На списак