Семинар

Програм:
Програм за 2019. годину, Привредно право
Области:
привредно право
Материјe:
Парнични поступак у привредним судовима
Тема:
Спорна питања у примени Закона о парничном поступку
Назив семинара:
Спорна питања у примени Закона о парничном поступку (Парнични поступак у привредним судовима)

Садржај семинара

Датум:
01.02.2019
Место одржавања:
Београд - Правосудна академија
Предавачи:
2 (Весна Тодоровић и Снежана Марић)
Учесници:
Новоизабране судије (22), Судије привредног суда, Судијски помоћници
Садржај:

3-ДНЕВНИ СЕМИНАР ЗА НОВОИЗАБРАНЕ СУДИЈЕ

Први дан:
- разматрање положаја и улоге судије, питања етике, достојности и интегритета у обављању функције у суду и изван њега;
- однос према странкама, колегама, запосленима;
- разматрање значаја и улоге привредних судова и судија трговинских судова у односу на постојеће друштвене околности (значај у односу на приватизацију, стечај, извршење...)
- вештине вођења поступка (од пријема предмета до окончања поступка- радње ван рочишта и на рочишту);


Други дан:

- Судске одлуке донете без расправљања и доказивања (одбачај тужбе, надлежност, процесни приговори, пресуде због одрицања, пропуштања, на основу признања, судско поравнање и изрека одлуке)

Трећи дан:

- Извори облигација обрађени кроз процес доношења судске одлуке на основу расправљања и доказивања и израда судске одлуке
Теме за судије и судијске помоћнике привредних судова
Положај и улога судије
Активности судије у руковођењу поступком,техника израда судских одлука,терет доказивања чињеница

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
1

Документи