Семинар

Програм:
Програм за 2021. годину, Кривично право
Области:
кривично право
Материјe:
Високо - технолошки криминал
Тема:
Високотехнолошки криминал
Назив семинара:
Високотехнолошки криминал (Високо - технолошки криминал)

Садржај семинара

Датум:
18.10.2021
Место одржавања:
Београд - Online
Предавачи:
2 (Hania El Helweh, Jan Kerkhofs,)
Учесници:
Судије основног суда - кривично одељење (3), Судије вишег суда - кривично одељење (1), Судије апелационог суда - кривично одељење (1), Основни јавни тужиоци и заменици, Виши јавни тужиоци и заменици (6), Апелациони јавни тужиоци и заменици, Тужилац за ВТК и заменици, Судијски помоћници (3), Тужилачки помоћници (6), Тужилачки сарадници (3)
Садржај:

Специјализована обука за судије и тужиоце на тему међунардоне сарадње у предметима високо-технолошког криминала:
- Међународна сарадња у глобалној економији;
- Преглед правног основа међународне сарадње у вези са високо-технолошким криминалом и електронским доказима;
- Пракса и процедуре за узајамну правну помоћ:
- Неформалне методе међународне сарадње;
- Механизми Будимпештанске Конвенције који олакшавају међународну сарадњу;
- Коришћење прибављање дигиталних доказа путем механизама међународне сарадње – студија случаја ;
- Изазови са којима се правосуђе сусреће приликом тражење сарадње од других;
- Јавно-приватно партнерство/Сарадња;
- Развој вештина код решавања предмета високо-технолошког криминала;

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
2

Документи