Семинар

Програм:
Програм за 2021. годину, Грађанско право
Области:
грађанско право
Материјe:
Ванпарнични поступак
Тема:
Закон о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у РС
Назив семинара:
Закон о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у РС (Ванпарнични поступак)

Садржај семинара

Датум:
12.03.2021
Место одржавања:
Нови Сад - Апелациони суд у Новом Саду Сала на 5. спрату
Предавачи:
4 (Снежана Андрејевић Љубица Милутиновић Зорана Јадријевић Младар - в.д. заменика државног правобраниоца Ненад Вујић - Правосудна академија)
Учесници:
Судије вишег суда - грађанско одељење (4), Судије вишег суда - кривично одељење, Судије апелационог суда - грађанско одељење, Судије апелационог суда - кривично одељење
Садржај:

Према програму:
Први радни дан
Уводна обраћања:
Ненад Вујић, директор Правосудне академије
Канцеларија Савета Европе у Београду
9.00-10.30 Европска конвенција о људским правима – пресуда Јовановић против Србије – експерт Савета Европе
10.30-10.50 Пауза за кафу
10.50-12.00 Право на приватност, поштовање приватног и породичног живота
Заштита података о личности
12.00-13.30 Закон о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у РС
- Садржина Закона: циљ, органи надлежни за поступање, начела поступка и поступак, одлуке
- Институти
- Истражно начело
- Медицински протоколи
13.30-14.00 Пауза за кафу
14.00-14.45 Поступање суда и овлашћења суда по службеној дужности
Приручник за ток поступка
14.45-15.30 Однос са другим законима:
- Закон о ванпарничном поступку
- Закон о парничном поступку
- Закон о општем управном поступку
- Регистар других релевантних закона (раније у примени)
15.30-16.00 Дискусија
Ручак
Други радни дан – практични рад

9.00-12.00 Поступање по предлогу:
- испитивање процесних претпоставки
- прикупљање доказа и оцена доказа
- заказивање рочишта
- подношење кривичне пријаве
- одлучивање суда
- правична новчана накнада
Дискусија
Ручак

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
1

Документи