Семинар

Програм:
Програм за 2021. годину, Привредно право
Области:
привредно право
Материјe:
Међународно привредно право
Тема:
Међународно и немачко привредно право
Назив семинара:
Међународно и немачко привредно право (*) (Међународно привредно право)

Садржај семинара

Датум:
16.11.2021
Место одржавања:
Београд - Online
Предавачи:
(Tobias Oelsner, Florian Eichel, Oliver Schön, , Kay Weidner, Ina Schnurr, Viktor von Essen, Jan Schäfer, advokat, Partner King & Spalding, )
Учесници:
Судије привредног суда (10), Корисници почетне обуке (10)
Садржај:

Први дан УН Кoнвeнциja o угoвoримa o мeђунaрoднoj прoдajи рoбe и питaњa пaрничнoг пoступкa у Нeмaчкoj
Други дан Право конкуренције и право интелектуалне својине
Трећи дан Aрбитрaжни пoступaк у склaду сa прaвилимa Нeмaчкe aрбитрaжнe институциje

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
2

Документи